Senior Remote Ruby on Rails Developer at Nua Solutions (WebDoctor)

About the Employer
 • Nua Solutions (WebDoctor)

Job Description

O firmie

W Nua Soutions dostarczamy oprogramowanie dla lekarzy, klinik oraz szpitali aby wspomc komunikacj, diagnostyk oraz leczenie online. Nasze rozwizania pozwalaj leczy pacjentw w bezpieczny sposb.

Chcielibymy przy pomocy technologii, zoptymalizowa komunikacj na linii pacjent - lekarz. Dziki temu lekarze mogliby pracowa wydajniej, z korzyci dla pacjenta.

Nasza firma powikszya si dwukrotnie w cigu ostatnich 3 lat i spodziewamy si dalszego wzrostu w najbliszych latach.

Poszukujemy osb, ktre s zainteresowane tworzeniem oprogramowania, majcego realny wpyw na ludzkie ycie oraz aktualnie uywanego przez ponad p miliona osb na wiecie.

Nasze wymagania

Zdecydowania wikszo naszego zespou pracuje zdalnie i dlatego preferujemy taki model wsppracy. Firma ulokowana jest w Irlandii wymagamy w takim wypadku codziennej dostpnoci pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego (11 a 17 czasu polskiego).

Szukamy osb, ktre • Maj conajmniej 5 lat komercyjnego dowiadczenia w Ruby on Rails

 • Posiadaj bardzo dobr wiedz z zakresu HTML / CSS oraz Javascript

 • Potrafi pisa zaawansowane oraz wydajne zapytania SQL

 • Maj wicej ni bazow wiedz z systemu Linux

 • S tzw. full-stack programistami - potrafi dostarczy rozwizanie z ma pomoc innych programistw

 • Znaj koncepcje i uywaj programowania obiektowego

 • Rozumiej, i automatyczne testy s bardzo istotne i takie pisz

 • Potrafi doskonale komunikowa si w jzyku angielskim

 • Bd dostpne pomidzy 10 a 16 czasu irlandzkiego
Bonus jeli posiadasz dowiadczenie w ktrej z poniszych technologii • Azure

 • Dowiadczenie w DevOps - np. Ansible

 • Turbolinks
Twoje obowizki • Wsppraca z Product Ownerem, dostarczajc nowe funkcjonalnoci

 • Naprawy bdw w aktualnych aplikacjach

 • Pisanie testw

 • Manualne testowanie dostarczonych funkcjonalnoci na serwerach przed-produkcyjnychCompany
Nua Solutions (WebDoctor)
Senior Remote Ruby on Rails Developer at Nua Solutions (WebDoctor)

Tags: ruby-on-rails, javascript, html, css